Meer informatie

De garantie voor ramen en deuren op de volledige installatie voor wat betreft fabricage of montagefouten, normale slijtage wordt niet in de garantie opgenomen.

Witte ramen : 10 jaar
Folie gekleurde ramen : 7,5 jaar

De garantie voor beglazing bedraagt steeds 10 jaar

Op al onze “ HAROL “ producten is een garantie van 5 jaar

!!! ook onze werkuren vallen gedurende deze 5 jaar onder garantie !!!